Reference

Společnost Fotovoltaické systémy dodává fotovoltaické panely vysoké kvality pod vlastní značkou FVS. Výrobcem panelů je dlouhodobě zavedená polečnost, která dodává své výrobky na Evropský trh od roku 2006. Po dobu své existence dodala fotovoltaické panely o výkonu v řádech desítek MW. Výrobky mají veškeré potřebné certifikáty jak pro instalaci a provoz v zemích Evropské unie, tak v České republice. Výrobky jsou od roku roku 2009 dodávány do České republiky pod značkou FVS. V součastné době je realizováno několik projektů o výkonech stovek kW na území České republiky, které budou uvedeny do provozu do konce roku 2009. Pro rok 2010 jsou připravovány instalace v řádech MW.

FVE 160 kW v Náchodě

(26.09.2012)

Fotovoltaická elektrárna na střeše základní školy na Plhově v Náchodě.

FVE 500 kW V Josefově u Jaroměře

(26.09.2012)

Fotovoltaická elektrárna v areálu závodu Clasic Cotton v Jozefově u Jaroměře.

FVE 380kW Stanovice u Kuksu

(26.09.2012)

Fotovoltaická elektrárna je situována na dříve nevyužitém pozemku ve výrobní zóně v okrajové části obce Stanovice.

FVE 630 kW Česká Skalice

(26.09.2012)

Fortovoltaická elektrárna na střechách zemědělských objektů, zejména na velkoskladu ovoce.

FVE 450kW Česká Metuje

(26.09.2012)

Fotovoltaická elektrárna v areálu bývalého textilního závodu.

FVE 30kWp Běloves Eko-Šimko

(11.05.2010)

Fotovoltaická elektrárna na střeše výrobního objektu.

FVE 210 kWp Dědov u Teplic nad Metují

(10.05.2010)

Jedná se o instalaci na střechách průmyslového areálu.

FVE 50 kWp Impro - Vrchoviny u Nového Města nad Metují

(10.05.2010)

Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu instalovanou na střechu zemědělského objektu.

FVE 12 kWp Lično

(10.05.2010)

Instalace na střechu hospodářské části rodinného domu.

FVE 13,8 kWp v České Skalici

(10.05.2010)

Fotovoltaická elektrárna na střeše obytného domu.

FVE 10,35 kWp Lázně Bělohrad

(10.05.2010)

Elektrárna na střeše rodinného domu v Lázních Bělohrad.

FVE 39,79 kWp v Jaroměři

(10.05.2010)

Jedná se o instalaci na ploché střeše administrativní budovy.

FVE 120 kWp ve Staré Huti u Dobříše

( 6.04.2010)

Dne 31.3 byla dokončena montáž FVE 120 kWp. Instalace je na střechách 4 průmyslových objektů.

Fotovoltaická elektrárna 20 kWp Bezděkov nad Metují

(27.01.2010)

Instalace 87 ks fotovoltaických panelů FVS 230m. 60 ks panelů je umístěno na sedlovou střechu, 27 ks panelů na sousední garáž a přístřešek.

Fotovoltaická elektrárna Skály - 72 kWp

( 5.01.2010)

Instalace na střeše zemědělského objektu u Teplic nad Metují, katastrální území Skály. Sklon střechy 42 stupňů, orientace JV. V první etapě byla dokončena instalace o výkonu 42 kWp, prodej veškeré vyrobené energie do sítě.

Fotovoltaická elektrárna v Náchodě Bělovsi - 39,6 kWp

( 5.01.2010)

Jedná se o instalcai na střeše s mírným sklonem, pro maximální využití plochy byly panely osazeny v rovině střechy. Elektrárna je rozdělena na 2 samostatné části - 2 x 19,8 kWp.

Rodinný dům Hronov - 4,6 kWp

( 7.12.2009)

Instalace na střechu rodinného domu. S ohledem na stávající stav krytiny - starší azbestocementové šablony - byla pod instalaci provedena výměna krytina za asfaltový šindel. Instalace 20 ks polykrystalických panelů FVS 230W.

Fotovoltaická eletrárna Hostinné - 110 kWp

( 7.12.2009)

Jedná se o instalaci na volné ploše - na JV svahu o sklonu 35 stupňů. To umožnilo minimalizovat odstupy jednotlivých řad a maximálně využít plochu pozemku. Instalace polykrystalických panelů FVS 230 W. Použity cenatrální střídače 2 x 55 kWp.

Fotovoltaická elektrárna IMPRO II - 21 kWp

( 7.12.2009)

Montáž je provedena na střechu zemědělského objektu se sklonem 40 stupňů, krytina živičný šindel. Instalace monokrystalických panelů FVS 230 Wp, střídače SMC 7000TL.

Fotovoltaická elektrárna IMPRO I - 29 kWp

( 7.12.2009)

Montáž je provedena na střechu průmyslového objektu se sklonem 12 stupňů, krytina hliníkový profilovaný plech. Instalace monokrystalických panelů FVS 230Wp, střídače SMC 10000TL.

Fotovoltaický systém v Německu - Erding

( 2.10.2009)

Instalace polykrystalických panelů 220 W na střechu provozní budovy. Celkový instalovaný výkon 27,3 kW.

Fotovoltaický systém v Německu

( 2.10.2009)

Fotovoltaický systém v Německu - Koblenz. Instalace monokrystalických panelů 180W na střechu průmyslového objektu, instalovaný výkon 245 kW.

Fotovoltaický systém v severní Itálii

( 2.10.2009)

Fotovoltaický systém v severní Itálii u města Novara. Instalace 2090 ks polykrystalických panelů 220w na střechy skladovacích objektů, celkový výkon 460 kW.

Aktuální novinky

Fotovoltaika na Ukrajině

22.08 2012
Problém znečištění životního prostředí a omezené zásoby obvyklých zdrojů paliv nutí Ukrajinoskou vládu hledat alternativní zdroje energie. V roce 2008 byl podíl obnovitelné energie pouhých 0,5% a to zejména díky vodním elektrárnám.

Výstavba fotovoltaických elektráren v podmínkách ČR

20.06 2012
S ohledem na tak zvaný „stop stav“ v připojování nových fotovoltaických elektráren se naše společnost zaměřila zejména na na servis a údržbu stávajících zařízení.