Reference

Rodinný dům Hronov - 4,6 kWp

7.12.2009

Instalace na střechu rodinného domu. S ohledem na stávající stav krytiny - starší azbestocementové šablony - byla pod instalaci provedena výměna krytina za asfaltový šindel. Instalace 20 ks polykrystalických panelů FVS 230W.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.