Reference

Fotovoltaická elektrárna v Náchodě Bělovsi - 39,6 kWp

5.01.2010

Bělovsi 39,6 kWp Jedná se o instalcai na střeše s mírným sklonem, pro maximální využití plochy byly panely osazeny v rovině střechy. Elektrárna je rozdělena na 2 samostatné části - 2 x 19,8 kWp.

To umožní jednu výrobnu využít pro vlastní spotřebu (zelený bonus) a druhou výrobnu pro plnou dodávku do sítě.

Výhodou rozdělení je vyšší výkupní cena (hranice je 30kWp) a dále jednodušší legislativa pro výrobny do 20kWp.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.