Reference

FVE 450kW Česká Metuje

26.09.2012

Bylo instalováno 1956ks modulů o výkonu 230W. Část instalace je na střešní konstrukci výrobní budovy, část je provedena jako pozemní instalace. FVE má vlastní transformátor a je připojena do napěťové hladiny 35 kV. Na areál navazuje farma, která provozuje bioplynovou stanici o výkonu 500 kW.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.