Reference

FVE 450kW Česká Metuje

26.09.2012

Bylo instalováno 1956ks modulů o výkonu 230W. Část instalace je na střešní konstrukci výrobní budovy, část je provedena jako pozemní instalace. FVE má vlastní transformátor a je připojena do napěťové hladiny 35 kV. Na areál navazuje farma, která provozuje bioplynovou stanici o výkonu 500 kW.

Aktuální novinky

Fotovoltaika na Ukrajině

22.08 2012
Problém znečištění životního prostředí a omezené zásoby obvyklých zdrojů paliv nutí Ukrajinoskou vládu hledat alternativní zdroje energie. V roce 2008 byl podíl obnovitelné energie pouhých 0,5% a to zejména díky vodním elektrárnám.

Výstavba fotovoltaických elektráren v podmínkách ČR

20.06 2012
S ohledem na tak zvaný „stop stav“ v připojování nových fotovoltaických elektráren se naše společnost zaměřila zejména na na servis a údržbu stávajících zařízení.