Reference

FVE 30kWp Běloves Eko-Šimko

11.05.2010

Fotovoltaická elektrárna na střeše výrobního objektu. Vyrobená elektřina bude přednostně využita pro vlastní spotřebu. FV panely jsou osazeny na konstrukce, které zajistí optimální sklon. Pro tuto akci byl použitý centrální střídač Riello Helios Power HP 25. Výhodou centrálního střídače jsou nízké provozní ztráty a zejména jeho delší životnost oproti decentrálním střídačům.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.