Reference

FVE 30kWp Běloves Eko-Šimko

11.05.2010

Fotovoltaická elektrárna na střeše výrobního objektu. Vyrobená elektřina bude přednostně využita pro vlastní spotřebu. FV panely jsou osazeny na konstrukce, které zajistí optimální sklon. Pro tuto akci byl použitý centrální střídač Riello Helios Power HP 25. Výhodou centrálního střídače jsou nízké provozní ztráty a zejména jeho delší životnost oproti decentrálním střídačům.

Aktuální novinky

Fotovoltaika na Ukrajině

22.08 2012
Problém znečištění životního prostředí a omezené zásoby obvyklých zdrojů paliv nutí Ukrajinoskou vládu hledat alternativní zdroje energie. V roce 2008 byl podíl obnovitelné energie pouhých 0,5% a to zejména díky vodním elektrárnám.

Výstavba fotovoltaických elektráren v podmínkách ČR

20.06 2012
S ohledem na tak zvaný „stop stav“ v připojování nových fotovoltaických elektráren se naše společnost zaměřila zejména na na servis a údržbu stávajících zařízení.