Aktuality

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10.2019

Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.

Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.

V rámci realizace dle požadavku pro naše zákazníky zajišťujeme:

  • žádosti o připojení výrobny

  • zpracování projektové dokumentace

  • zajištění příslušných povolení stavebního úřadu je-li vyžadováno

  • vlastní realizaci

  • spolupráci při uzavření smluv s provozovatelem distribuční sítě

  • spolupráci při získání dotace

Pro realizaci používáme ověřené komponenty renomovaných výrobců zajišťující dlouhodobou životnost navrženého systému. Návratnost investice se v závislosti na spotřebě a ceně elektrické energie dle konkrétního tarifu pohybuje od 6ti do 12 let.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.