Reference

FVE 39,79 kWp v Jaroměři

10.05.2010

Jedná se o instalaci na ploché střeše administrativní budovy. S ohledem na omezené prostorové podmínky byla navržena konstrukce se sklonem panelů 17 stupňů. Ačkoliv je roční produkce nižší o 3% oproti optimálnímu sklonu, je možné při tomto uspořádání snížit odstupy jednotlivých řad s ohledem na stínění a tím na střechu instalovat o 30% vyšší kapacitu.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.