Reference

FVE 500 kW V Josefově u Jaroměře

26.09.2012

Pro získání plochy pro výstavby byla provedena rekultivace staré skládky suti v areálu podniku. Vzhledem k nevhodnému podloží nebylo možné pro kotvení konstrukce využít zemní vruty. Z tohoto důvodu byla konstrukce kotvena do betonových patek. Vyrobená energie je vzhledem k energetické potřebě výrobní technologie závodu spotřebována přímo v místě výroby.

Aktuální novinky

Fotovoltaika na Ukrajině

22.08 2012
Problém znečištění životního prostředí a omezené zásoby obvyklých zdrojů paliv nutí Ukrajinoskou vládu hledat alternativní zdroje energie. V roce 2008 byl podíl obnovitelné energie pouhých 0,5% a to zejména díky vodním elektrárnám.

Výstavba fotovoltaických elektráren v podmínkách ČR

20.06 2012
S ohledem na tak zvaný „stop stav“ v připojování nových fotovoltaických elektráren se naše společnost zaměřila zejména na na servis a údržbu stávajících zařízení.