Reference

FVE 500 kW V Josefově u Jaroměře

26.09.2012

Pro získání plochy pro výstavby byla provedena rekultivace staré skládky suti v areálu podniku. Vzhledem k nevhodnému podloží nebylo možné pro kotvení konstrukce využít zemní vruty. Z tohoto důvodu byla konstrukce kotvena do betonových patek. Vyrobená energie je vzhledem k energetické potřebě výrobní technologie závodu spotřebována přímo v místě výroby.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.