Reference

FVE 12 kWp Lično

10.05.2010

Instalace na střechu hospodářské části rodinného domu. Použity polykrystalické panely FVS o výkonu 230 Wp. Střídač Italské výroby Riello, typ HP 10065. Tento střídač je třífázový, tj. vyrobená elektrická energie je rovnoměrně rozdělena na 3 fáze. Střídač má 3 nezávislé vstupy, tj. vyhodnocuje vstupní parametry na každém stringu (řetězci). Tím je umožněno na každý string zapojit různý počet panelů, u kterých není nutné dodržet stejný sklon, případně orientaci.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.