Reference

Fotovoltaická elektrárna Skály - 72 kWp

5.01.2010

Instalace na střeše zemědělského objektu u Teplic nad Metují, katastrální území Skály. Sklon střechy 42 stupňů, orientace JV. V první etapě byla dokončena instalace o výkonu 42 kWp, prodej veškeré vyrobené energie do sítě. Jedná se o elektrárnu investovanou společností Fotovoltaické systémy.

Na základě průběžného sledování bude prováděno vyhodnocování výroby a provozu s ohledem na projektované parametry. Ve druhé etapě bude na zbylou plochu střechy instalována FVE o výkonu 30 kWp. Ta bude určená pro výrobu energie pro vlastní spotřebu zemědělského provozu.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.