Reference

Fotovoltaická eletrárna Hostinné - 110 kWp

7.12.2009

Jedná se o instalaci na volné ploše - na JV svahu o sklonu 35 stupňů. To umožnilo minimalizovat odstupy jednotlivých řad a maximálně využít plochu pozemku. Instalace polykrystalických panelů FVS 230 W. Použity cenatrální střídače 2 x 55 kWp.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.