Produkty

Pro naše zákazníky používáme komponenty a výrobky od renomovaných výrobců, které jsou zárukou dodržení návrhových parametrů po celou dobu deklarované životnosti. Používané technologie jsou popsány u jednotlivých aktualit, případě u referencí. V případě přípravy projektu navrhneme optimální řešení pro daný typ provozu s ohledem na poměr investičních nákladů a celkového přínosu investiční akce.

Aktuální novinky

AMIX Turnov - FVE 444 kWp s akumulací 266 kWh

22.11 2019
Aktuálně zahajujeme realizaci FVE 444kWp na střeše výrobního závodu Amix v Turnově. součástí realizace bude i akumulace s kapacitou 266 kWh.

Fotovoltaika a Rodinné domy

22.10 2019
Pro naše zákazníky realizujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie pro rodinné domy. Po dokončení je možné zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám až ve výši 155 000 Kč.