Aktuality

Fotovoltaika na Ukrajině

(22.08.2012)

Problém znečištění životního prostředí a omezené zásoby obvyklých zdrojů paliv nutí Ukrajinoskou vládu hledat alternativní zdroje energie. V roce 2008 byl podíl obnovitelné energie pouhých 0,5% a to zejména díky vodním elektrárnám.

Výstavba fotovoltaických elektráren v podmínkách ČR

(20.06.2012)

S ohledem na tak zvaný „stop stav“ v připojování nových fotovoltaických elektráren se naše společnost zaměřila zejména na na servis a údržbu stávajících zařízení.

Elektřina pro školu v Ugandě

(10.05.2012)

Naše společnost navrhla řešení a dodala fotovoltaické panely pro realizaci fotovoltaické elektrány pro školu Mytianě v Ugandě. Naše dodávka byla sponzorským darem v rámci projektu zaměřenému na pomoc ohroženým dětem.

Fotovoltaická elektrárna Česká Metuje

(26.07.2010)

Tento měsíc byly zahájeny přípravné práce na stavbě fotovoltaické elektrárny o výkonu 450 kWp v České Metuji. Fotovoltaické panely budou umístěny převážně na nezastavěném pozemku v bývalém výrobním areálu. Jedná se o areál bývalé textilní továrny, která je již delší dobu bez využití.

FVE 631 kWp V České Skalici

(24.05.2010)

Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na střechách provozních a skladovacích objektů společnosti Zemědělské družstvo Dolany.

FVE 120 kWp Stará Huť dokončena.

( 7.04.2010)

Dne 31.3.2010 byla dokončena montáž fotovoltaické elektrárny ve Staré Huti.

FVE Stará Huť - montážní práce probíhají

(22.03.2010)

Ve Staré Huti již montážní práce probíhají naplno. Když jsme přivezli fotovoltaické panely, tak jěště napadl čerstvý sníh. Asi aby využil poslední zimní dny.

Fotovoltaická elektrárna 120 kWp Stará Huť u Dobříše

( 5.03.2010)

V součastné době byly dokončeny přípravné práce na stavbě Fotovoltaické elektrárny 120kWp ve Staré Huti u Dobříše a v příštím týdnu bude zahájena montáž.

FVE 209 kWp Dědov u Teplic nad Metují

(19.02.2010)

FVE 500 kWp v Jaroměři

(15.02.2010)

Dne 5.2.2010 jsme uzavřeli smlouvu na generální dodávku fotovoltaické elektrárny 500kWp v Jaroměři.

PF 2010

( 2.01.2010)

Do nového roku Vám celý team FVS přeje hodně zdraví, štěstí .... a hlavně hodně energie!

Návštěva výrobního závodu v Číně

( 2.01.2010)

Ve dnech 19 - 22.12.2009 jsme navštívili výrobní závod našich dodavatelů fotovoltaických modulů v Čínské Šhanghaji. S ohledem na rozsah připravovaných projektů pro rok 2010 jsme podepsali rámcovou smlouvu, která určuje pravidla další spolupráce. S ohledem na předpokládané objemy dodávek jsme rovněž dojednali příznivější ceny. Tím jsme schopni vyrovnat nepříznivý vliv posilování amerického dolaru v poslední době a zachovat tak i nadále ceny na nízké úrovni.

Česká fotovoltaická konference a výstava

(23.11.2009)

Ve dnech 19.-20.listopadu 2009 proběhla v Brně v pořadí již čtvrtá česká fotovoltaická konference a výstava. Jednalo se o dosud největší akci v ČR s mezinárodní účastí, která se zaměřuje na problematiku výroby elektřiny ze Slunce.

Máme rádi sport

( 7.11.2009)

A protože nám na něj v poslední době zbývá stále méně času, snažíme se alespoň podpořit ty, kteří čas na tvrdý trénink najdou. Konec konců, naše logo je symbolem energie - zkuste také jeho jeho sílu :)

Zaskočil nás první sníh

( 4.11.2009)

Tak nás zaskočil první sníh, a to je teprve 4. listopad. No nedá se nic dělat, když dorazí náklad, je třeba ho uložit, aby vše bylo "v suchu". No třebas bude teplo v prosinci, až budeme finišovat :-) .

Montáž fotovoltaické elektrárny Skály 45 kWp

(16.10.2009)

Byla zahájena montáž fotovoltaické elektrárny "Skály 45 kWp" u Teplic nad Metují. Jedná se o instalaci na střechu zemědělského objektu. Střecha má sklon 42 stupňů, orientace JV.

Fotovoltaická elektrárna u města Náchod

( 2.10.2009)

V součastné době připravujeme projekt fotovoltaické elektrárny u města Náchod.

Evropská fotovoltaická konference a výstava

(30.09.2009)

Ve dnech 21.- 24. září jsme se zůčastnili 24. Evropské fotovoltaické konference a výstavy. Kromě informací o nových trendech ve vývoji solárních technologí jsme se setkali s našimi stálými dodavateli a rovněž navázali nové obchodní vztahy.

Dodávka monokrystalických panelů

( 7.09.2009)

Ačkoliv ve výrobním závodě byly vyprodukovány fotovoltaické panely o celkovém výkonu desítek MW, dnešního dne byla zkomptetována první dodávka panelů pod značkou FVS.

Aktuální novinky

Fotovoltaika na Ukrajině

22.08 2012
Problém znečištění životního prostředí a omezené zásoby obvyklých zdrojů paliv nutí Ukrajinoskou vládu hledat alternativní zdroje energie. V roce 2008 byl podíl obnovitelné energie pouhých 0,5% a to zejména díky vodním elektrárnám.

Výstavba fotovoltaických elektráren v podmínkách ČR

20.06 2012
S ohledem na tak zvaný „stop stav“ v připojování nových fotovoltaických elektráren se naše společnost zaměřila zejména na na servis a údržbu stávajících zařízení.